Symposium Kinderarmoede Den Haag header

Op dinsdag 21 maart organiseert De Haagse Raad van Kinderen in samenwerking met Leergeld Den Haag het Symposium Kinderarmoede Den Haag.

De Haagse Raad van Kinderen bestaat vijf jaar. Dit eerste lustrum vieren we met een symposium over kinderarmoede.

De twintig kinderen uit de Raad zullen zich de komende jaren inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs en inspraak van kinderen in beleid en besluitvorming. Op dit symposium gaan kinderen uit de Raad over deze thema's in gesprek met wetenschappers uit binnen- en buitenland.

Tijdens drie doorbraaksessies zullen kinderen uit de Raad, samen met professionals in onderwijs, welzijn, gemeente en politiek, zoeken naar oplossingsrichtingen op de drie bovengenoemde thema's.

Twee onderzoekers hebben in opdracht van de Raad van Kinderen en Leergeld Den Haag onderzoek gedaan naar opgroeien in armoede. Het onderzoek is uitgevoerd samen met tien junior onderzoekers uit gezinnen met weinig geld. De resultaten zullen op het symposium worden gepresenteerd in aanwezigheid van Tweede Kamerlid Hülya Kat.

Daarnaast hebben de kinderen uit de Raad actuele onderwerpen gekozen m.b.t. kinderarmoede, die aan bod zullen komen in masterclasses, workshops.

De Raad van Kinderen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan politiek, gemeente en maatschappelijke organisaties over kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De raad bestaat uit 20 kinderen tussen de 8 en 18 jaar, allemaal zelf uit gezinnen met een laag inkomen.

Leergeld Den Haag biedt hulp aan kinderen uit gezinnen met geldzorgen door het verstrekken van gebruiksgoederen en het initiëren van projecten. Leergeld Den Haag verstrekt ruim 80.000 gebruiksgoederen aan bijna 20.000 kinderen in Den Haag. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.leergelddenhaag.nl

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 21 maart 2023
Tijden: 16:00-20:00 uur
Waar: Johan de Witt Scholengroep
Locatie: Zusterstraat 120, Den Haag

 

 Programma

Programma

16:00 uur Inloop
16:30 uur Plenaire opening
17:30 uur Masterclasses en workshops
18:30 uur Intermezzo met hapje en drankje
19:00 uur Plenaire wrap-up
19:30 uur Netwerkborrel

Plenaire sprekers

Haagse Raad van Kinderen

 

dr. Mariëtte Lusse

Hogeschool Rotterdam

drs. Paul van der Lecq

HAN

Charlie Ortega

Leergeld Den Haag

Limmy Yusuf

Dagvoorzitter

Hülya Kat

Tweede Kamerlid voor D66

Sessies

Masterclass: SOS bij kinderarmoede

Workshop: Gezond ontbijt op school

Workshop: Materiële armoede hoeft succeservaring bij kinderen niet in de weg te staan

Workshop: Ervaringsdeskundigen betrekken bij de oplossing

Workshop: Nationaal programma Zuidwest: succesformule voor de aanpak (kinder)armoede?

Primeur: Opgroeien in armoede - kinderen en jongeren aan het woord

Workshop: Spreek jij mijn taal? De kracht van storytelling

Masterclass: Armoede als negatieve erfenis

Chats